Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jeugdzorgwerker C- BSO+

BSO +, naschoolse opvang
Nog dit jaar start Cardea een BSO+ voorziening in samenwerking met KOK kinderopvang. Aanleiding hiervoor is dat een groep leerlingen in het speciaal onderwijs behoefte heeft aan een vorm van opvang na schooltijd, maar vanwege hun beperking of problematiek niet terecht kan in de reguliere buitenschoolse opvang. De opvang voor deze kinderen in de grote reguliere BSO is vaak onhaalbaar of leidt tot stoppen van de opvang. Deze kinderen verdienen ook een fijne, prikkelarme en extra deskundige BSO plek. Zij komen nu mogelijk terecht in specialistische jeugdhulpvoorzieningen, terwijl de onderliggende vraag geen jeugdhulp betreft, maar kinderopvang. Deze kinderen hebben een plek nodig waar zij zich kunnen ontwikkelen zoals ieder kind en waarmee tevens de thuissituatie wordt ontlast. Op dit moment wordt voor deze doelgroep vaak een indicatie jeugdhulp afgegeven.

De BSO+ voorziening zal een plek krijgen binnen het IKC+ in Katwijk. In het IKC+ bevindt zich een openbare basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs. KOK Kinderopvang, Cardea Jeugdhulp en Sportbedrijf Katwijk maken ook gebruik van dit gebouw. Het IKC+ is een unieke locatie voor kinderen tussen de 0 en 13 jaar. Door deze samenwerking tussen basisonderwijs, jeugdzorg, kinderopvang en sport is er meer ondersteuning mogelijk voor deze kinderen.

Cardea is op zoek naar een enthousiaste jeugdzorgprofessional om samen met pedagogisch medewerkers van de kinderopvang deze groep te gaan draaien. Je levert tevens een flinke bijdrage aan de ontwikkeling van dit product.

Het gaat hierbij om een pilot voor in ieder geval de duur van 2 jaar. Doel is om te komen tot een structurele werkwijze waarin BSO+ als vast onderdeel is toegevoegd aan het bestaande kinderopvangaanbod in de regio. Hiermee draagt dit initiatief bij aan de beweging van normaliseren die de gemeenten willen bereiken met betrekking tot de huidige jeugdhulp. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waarbij de kinderen in een vertrouwde omgeving opgevangen worden dichtbij huis.

Wat ga je doen?

De jeugdprofessional van Cardea zal onder andere een rol spelen in kennisoverdracht aan en coaching on the job van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. De jeugdprofessional zal de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang ondersteunen bij het vroegtijdig herkennen van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en het begeleiden van deze kinderen en hun ouders.

De jeugdprofessional is in staat om samen met de pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen het kind goed in beeld te brengen, te puzzelen en op zoek te gaan naar de betekenis van bepaald gedrag. Deze betekenis is de sleutel naar een passende aanpak op de groep. Je ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het maken van een plan.

Uitgangspunt is om kinderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving (dus ook op de BSO) te laten. En indien gespecialiseerde hulp noodzakelijk is, de lijntjes korter te maken. De jeugdprofessional draagt in dat opzicht bij aan het verbeteren van de aansluiting tussen het preventieve jeugdbeleid en jeugd- en opvoedhulp. Door kennis en kunde vanuit de jeugd- en opvoedhulp naar de naschoolse opvang toe te brengen, worden professionals in basisvoorzieningen als een naschoolse opvang versterkt.

De jeugdzorgwerkers zijn specialist jeugdhulp: zij hebben expertise op het gebied van gedrag, ontwikkeling en stoornissen bij het kind (in de leeftijd van 4-12 jaar) en daar waar het mis dreigt te gaan. De jeugdzorgwerker is ervaren in het begrijpen van het gedrag van het kind en het zoeken naar passende begeleiding binnen de groep. Haar expertise ligt ook in het betrekken van ouders in dit proces. Belangrijk hierbij is om deze expertise op een gelijkwaardige en samenwerkende manier in te voegen.

Je versterkt de pedagogisch medewerkers in de begeleiding en de ondersteuning bij het vinden van een passende aanpak en het signaleren wanneer de ontwikkeling van een kind iets anders vraagt. Je bent proactief in het contact onderhouden met partijen in het netwerk rondom het kind. Denkt mee in de thema’s die spelen rondom het kind in de kinderopvang. En draagt bij aan de ontwikkeling van dit nieuwe product. Hierbij zal je op consultbasis ondersteund worden door een gedragswetenschapper van Cardea.

Wat breng je mee?

  • Een afgeronde relevante HBO opleiding
  • Affiniteit met kinderopvang
  • Je ben in het bezit van een geldige SKJ registratie
  • Je hebt affiniteit en expertise op het kind tussen de 4-12 jaar
  • Je staat open voor een nieuwe uitdaging en bent gemotiveerd om een nieuw product neer te zetten en mee te denken in visie en ontwikkeling
  • Je bent sociaal en communicatief vaardig
  • Je bent een teamspeler
  • Je werkt vraaggericht en dienstverlenend
  • Je bent pro actief, gericht op samenwerken, netwerken en verbinden
  • Je hebt affiniteit met de sector jeugdzorg.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een dynamische werk omgeving in een fantastische sector. Je draagt bij aan een maatschappelijk belang.

Het betreft een uitdagende functie als jeugdzorgwerker C, ingeschaald in salarisschaal 8 (max. €4223,16 obv 36 uur per week)
Een aanstelling voor de duur van een jaar voor 30 uur per week met de intentie tot verlenging.
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg. Kijk voor meer informatie over werken bij Cardea op onze werken bij website.

Het inwinnen van referenties en een verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van onze werving- en selectieprocedure.

Doen?
Word jij enthousiast van deze mooie uitdaging? Solliciteer dan direct via onze sollicitatie button of stuur jouw sollicitatie naar e.groenewegen@cardea.nl
Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Stephanie van den Helder, teammanager Duin & Bollen; 06 21 31 02 64.

Interne kandidaten van Cardea hebben voorrang in de sollicitatieprocedure.